Goede doelen

Windkracht 6 is niet geschreven uit commercieel belang, maar uit maatschappelijk belang. Ria Hogers en Agnes van Overveld zien hun boek als een cadeautje aan de wereld, omdat het mensen – waarvan het leven ingrijpend is veranderd – een hart onder de riem zou kunnen steken.

Ria en Agnes schonken de opbrengst aan goede doelen die iets met hersenen en/of ogen te maken hebben.

 


27-01-2017: cheque overhandiging aan Edith Mulder, directeur van het Oogfonds.
Het Nederlandse Oogfonds maakt zich sterk voor een betere toekomst voor mensen met een oogaandoening of kans op een oogaandoening. De droom van het Nederlandse Oogfonds is dat niemand onnodig blind of slechtziend wordt.
15-03-2017: cheque overhandiging aan Jan van Pul en Kees Spikker, bestuursleden van Stichting WéViGé (Stichting Welzijn Visueel Gehandicapten).
Stichting WéViGé zorgt voor het bevorderen van het welzijn van visueel gehandicapten in de meest ruime zin van het woord.
22-04-2017: cheque overhandiging aan Piet Brocatus, voormalig bestuurslid van Stichting Vigeta (Stichting Visueel Gehandicapten Tandemtochten).
Stichting Vigeta verzorgt minimaal 20 tandemtochten per jaar voor de recreatieve fietser met een visuele beperking, in Westelijk Noord-Brabant en Tholen.

 

26-09-2017: cheque overhandiging aan Jacomien Burgs, fondsenwerver/voorlichter van Bartiméus Sonneheerdt.
Bartiméus Sonneheerdt zet zich sinds 1915 in voor mensen die blind of slechtziend zijn. Dit doen zij door innovatieve projecten mogelijk te maken op het gebied van onderzoek, onderwijs, en hulpmiddelen.
Vanaf 1-1-2019 heet Bartiméus Sonneheerdt: Bartiméus Fonds.

 

23-06-2018: cheque overhandiging voor Project Overprikkeling van Hersenletsel-uitleg. Aan Arnie Craninckx, ervaringsdeskundige bij Hersenletsel-uitleg.
Hersenletsel-uitleg geeft uitleg over hersenletsel in gewone taal. Hersenletsel-uitleg is op zoek naar oplossingen en hulpmiddelen voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) die lijden aan overprikkeling ten gevolge van dat NAH.

Meer giften gingen naar:
Bibliotheekservice Passend Lezen en De Nederlandse Meningitis Stichting